Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Slatina

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Slatině a kandidátech ČSSD za Brno-Slatina.

 


 

Aktuálně z MČ Brno-Slatina

Po 14.05.2012 15:25

Informace starosty MČ Slatina.

1) Všechny děti jsou naše –projekt pokračuje

2) Začíná Slatinské kulturní léto

3) Elektronický registr zájemců o směnu bytů ve Slatině připraven

 

1.

V roce 2011 RMČ nastartovala projekt „Všechny děti jsou naše“ a nyní po roce reaguje na praktickou zkušenost a upravuje jeho pravidla. Před letními prázdninami se tak naše městská část snaží o jeho pokračování a propagaci pro širokou slatinskou veřejnost..

Na svých jednáních se RMČ opět zabývala možností zapojení do širšího spektra volnočasových aktivit dětí i ze sociálně slabších rodin, na které v současné době nemohou vzhledem k ekonomické situaci své rodiny dosáhnout.

V rámci podpory sociálně slabších rodin se jedná zejména o vyčlenění finančního objemu z rozpočtu MČ na účely poskytování finančních příspěvků pro děti a to na různé aktivity, které není v silách rodiny finančně pokrýt. RMČ v loňském roce schválila pravidla, která jsou závazná pro pracovníky sociálního odboru ÚMČ Brno-Slatina, kterému je tato pravomoc svěřena. K tomu aby byly příspěvky v rámci projektu „Všechny děti jsou naše“ efektivně využívány, je nutná práce s rodinami a znalost místní situace. Příspěvek byl vyplácen jednorázově na jednotlivé akce, v maximální celkové výši 5000,- Kč / 1 dítě / 1rok. Pro další pokračování projektu RMČ upravila pravidla mimo jiné v tom, že maximální příspěvek na jednotlivé akce pro dítě se zvýšil na 10.000,- Dítě, na jehož aktivity bude příspěvek čerpán, musí mít trvalé bydliště v MČ Slatina. Mezi aktivity na které je možno získat příspěvek je například účast na letním táboře, lyžařském výcviku, zájmových kroužcích, ozdravném pobytu, aktivit ve sportovních oddílech atd…

RMČ tak vyjadřuje solidární přístup nízkopříjmovým rodinám s dětmi a snaží se tak reagovat na současnou celostátně složitou finanční situaci a alespoň částečně se tak snaží kompenzovat sociální nespravedlnost v ČR.

 

2.

V měsíci květnu bude zahájen již pátý ročník Slatinského kulturního léta. Jedná se o seriál pravidelných koncertů, který v průběhu léta nabídne 12 vystoupení hudebních skupin, vždy záměrně v odlišném žánru, tak aby byly uspokojeny všechny generace občanů, kteří mají zájem se pobavit, oddechnout a vybrat si svoji oblíbenou hudbu. Vybraná vystoupení budou doplněny o představení našeho divadla J.K.Tyla, které si chystá na léto představení jak pro děti, tak pro dospělé. Koncerty budou již tradičně probíhat pod širým nebem na Přemyslově náměstí a opět bez vstupného. Hlavním partnerem letošních koncertů je společnost BEMETT a.s., která finančně přispěla na polovinu koncertů.

 

3.

Žadatelé o směnu bytu ve Slatině budou mít od 1. června snazší a efektivnější možnost zajistit si směnu obecního bytu za jiný byt. Snadnou formou budou moci vyplnit základní informace v odkazu na webových stránkách www.mcslatina.cz, zaregistrovat se do systému a vzájemně si tak jednoduše hledat partnera pro směnu za větší či menší byt ve Slatině. Snažíme se tak reagovat na četné žádosti nájemců o směnu bytů a to např. seniorů, kteří hledají většinou byt menší a naopak mladých rodin, které naopak hledají byt větší.

 

Jiří Ides
starosta MČ Brno-Slatina