Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Slatina

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Slatině a kandidátech ČSSD za Brno-Slatina.

 


 

Aktuálně z MČ Brno-Slatina

Po 05.05.2014 17:05

1) Všechny děti jsou naše – projekt pokračujern2) Začíná Slatinské kulturní létorn3) Výstavba parkoviště na ulici Dědická

1.Všechny děti jsou naše – projekt pokračuje

V roce 2011 RMČ nastartovala projekt „Všechny děti jsou naše“. Před letními prázdninami se naše městská část snaží o jeho pokračování a propagaci pro širokou slatinskou veřejnost. Na svých schůzích se RMČ opět zabývala možností zapojení do širšího spektra volnočasových aktivit dětí i ze sociálně slabších rodin, na které v současné době nemohou vzhledem k ekonomické situaci své rodiny dosáhnout.

V rámci podpory sociálně slabších rodin se jedná zejména o vyčlenění finančního objemu z rozpočtu MČ na účely poskytování finančních příspěvků pro děti a to na různé aktivity, které není v silách rodiny finančně pokrýt. Pravidla pro přidělování příspěvku jsou závazná pro pracovníky sociálního odboru ÚMČ Brno-Slatina, kterému je tato pravomoc svěřena. K tomu aby byly příspěvky v rámci projektu „Všechny děti jsou naše“ efektivně využívány, je nutná práce s rodinami a znalost místní situace. V současné době je možno v rámci projektu čerpat maximální příspěvek na dítě na jednotlivé akce ve výši 10.000,- Kč /1rok . Dítě, na jehož aktivity bude příspěvek čerpán, musí mít trvalé bydliště v MČ Slatina. Mezi aktivity na které je možno získat příspěvek patří například účast na letním táboře, lyžařském výcviku, zájmových kroužcích, ozdravném pobytu, aktivit ve sportovních oddílech atd. RMČ Brno-Slatina tak vyjadřuje solidární přístup nízkopříjmovým rodinám s dětmi.

 

2.Začíná Slatinské kulturní léto

14. května bude zahájen již sedmý ročník Slatinského kulturního léta. Jedná se o seriál pravidelných koncertů, který v průběhu léta nabídne 12 vystoupení hudebních skupin, vždy záměrně v odlišném žánru, tak aby byly uspokojeny všechny generace občanů, kteří mají zájem se pobavit, oddechnout a vybrat si svoji oblíbenou hudbu. Koncerty budou již tradičně probíhat pod širým nebem na Přemyslově náměstí a opět bez vstupného. Slatinské kulturní léto se rozpočtově pohybuje okolo 200.000,- Kč a podařilo se jej zafinancovat z prostředků firem sídlících v městské části nebo s ní spolupracujících.

 

3.Výstavba parkoviště na ulici Dědická

Městská část má vydáno stavební povolení na výstavbou parkoviště ve vnitrobloku při ulici Dědická. Stavba by měla být zahájena v červenci letošního roku. Výstavbou vznikne 15 nových parkovacích míst.

 

Jiří Ides
starosta MČ Brno-Slatina