Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Slatina

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Slatině a kandidátech ČSSD za Brno-Slatina.

 


 

MČ Brno - Slatina: Projekt „Všechny děti jsou naše“ pokračuje

Po 25.05.2015 13:06

Projekt je zaměřen na podporu matek samoživitelek, sociálně slabších rodin a naše MČ opět vyčlenila z rozpočtu MČ finance na jeho pokrytí.

Projekt je zaměřen na podporu matek samoživitelek, sociálně slabších rodin a naše MČ opět vyčlenila z rozpočtu MČ finance na jeho pokrytí. Jedná se o projekt, který umožní zapojit do širšího spektra volnočasových aktivit dětí i ze sociálně slabších rodin, na které v současné době nemohou vzhledem k ekonomické situaci své rodiny dosáhnout. Pravidla pro přidělování příspěvku jsou závazná pro pracovníky sociálního odboru ÚMČ Brno-Slatina, kterému je tato pravomoc svěřena. K tomu aby byly příspěvky v rámci projektu „Všechny děti jsou naše“ efektivně využívány, je nutná práce s rodinami a znalost místní situace. V současné době je možno v rámci projektu čerpat maximální příspěvek na dítě na jednotlivé akce ve výši 10.000,- Kč /1rok. Dítě, na jehož aktivity bude příspěvek čerpán, musí mít trvalé bydliště v MČ Slatina. Mezi aktivity na které je možno získat příspěvek patří například účast na letním táboře, lyžařském výcviku, zájmových kroužcích, ozdravném pobytu, aktivit ve sportovních oddílech atd. RMČ Brno-Slatina tak i nadále vyjadřuje solidární přístup nízkopříjmovým rodinám s dětmi.

Jiří Ides
starosta MČ Brno-Slatina