Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Slatina

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Slatině a kandidátech ČSSD za Brno-Slatina.

 


 

Nová hřiště pro děti i dospělé v MČ Brno-Slatina

Po 02.11.2015 11:22

Městská část Brno-Slatina obdržela v letním období účelovou dotaci od statutárního města Brna ve výši 4 mil. Kč na vybudování tří hřišť. Městská část má vypracovány již z dřívějška projekty na revitalizaci dětských hřišť rozdělené do několika etap.

V rámci této dotace městská část vybrala tři hřiště v sídlišti, která se budou jako první rekonstruovat. Konkrétně se jedná o dvě hřiště na ulici Rousínovská a jedno hřiště na ulici Dědická v areálu Terének. Stavební úpravy začaly o letních prázdninách a hřiště by měla být nejpozději v tomto měsíci zcela dokončena.

Na prvním hřišti nacházejícím se na konci ulice Rousínovská vznikne dětské hřiště, které bude mít charakter tzv. dětského dopravního hřiště s vyznačením vodorovného dopravního značení, přechodů pro chodce a osazení velkého počtu základních dopravních značek. Taktéž bude na hřišti vybudován pro děti tzv. kruhový objezd, který se v současnosti stává stále častějším trendem z hlediska zvýšení bezpečnosti. Hřiště bude určeno zejména pro děti, která si budou moci vyzkoušet a procvičit základy dopravní výchovy. Plánujeme využití tohoto hřiště i pro slatinská školská zařízení.

Využití druhého hřiště na ulici Dědická v blízkosti sportovního areálu Terének je v naší městské části nejspíše ojedinělé, neboť bude funkčně upraveno pro sportovní aktivitu typu workout a parkour. O vybudování workoutového a parkourového hřiště byla velká poptávka z řad mladé generace a na radnici jsme zaznamenávali mnoho požadavků na jeho vznik. Převážná část hřiště by tak měla být využívána pro všechny věkové kategorie k provozování cvičení pomocí různých cviků a překonávat překážky přes vybudované herní prvky jako jsou např. stěny, hrazdy, žebřiny či bradla. Hřiště již bylo v měsíci říjnu dokončeno a ihned nedočkavými mladými nadšenci vyzkoušeno. Slavnostní otevření hřiště s celodenním programem zaměřeným na děti, mládež a dospělé plánujeme až v příštím roce s příchodem jara a lepšího počasí.

U třetího hřiště, které je umístěno mezi bloky ulice Rousínovská a Prostějovská, dojde k doplnění laviček, výměně a ukotvení branek, vyčištění a zalití spár v asfaltovém povrchu, tak aby mohlo nadále sloužit např. k rekreačnímu hokejbalu.

U všech hřišť plánujeme výsadbu stromů a keřů, osadit hřiště novými lavičkami a odpadkovými koši.

Pevně doufáme a přejeme si, aby všechna nová zrekonstruovaná hřiště byla pozitivním přínosem v nabídce volnočasových aktivit a sloužila ke spokojenosti všech slatinských dětí, mládeži a ostatním aktivním sportovcům ve Slatině.


Mgr. Petr Semrád
místostarosta MČ Brno-Slatina