Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Slatina

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Slatině a kandidátech ČSSD za Brno-Slatina.

 


 

Projekt

Po 19.09.2011 00:00

Slatina - Rada městské části se na svém jednání v měsíci srpnu zabývala situací volnočasových aktivit pro děti ve Slatině a také možností zapojení sociálně slabších rodin, respektive dětí do širšího spektra aktivit, na které v současné době nemohou vzhledem k sociální situaci rodiny dosáhnout.

V rámci podpory sociálně slabších rodin se jedná zejména o vyčlenění finančního objemu z rozpočtu MČ na účely poskytování finančních příspěvků pro děti a to na různé aktivity, které není v silách rodiny finančně pokrýt. RMČ schválila pravidla, která jsou závazná pro pracovníky sociálního odboru ÚMČ Brno-Slatina, kterému je tato pravomoc svěřena. K tomu aby byly příspěvky v rámci projektu ?Všechny děti jsou naše? efektivně využívány, je nutná práce s rodinami a znalost místní situace. Příspěvek bude vyplácen jednorázově na jednotlivé akce, v maximální celkové výši 5000,- Kč / 1 dítě / 1rok. Dítě, na jehož aktivity bude příspěvek čerpán, musí mít trvalé bydliště v MČ Slatina. Mezi aktivity, na které je možno získat příspěvek, patří například účast na letním táboře, lyžařském výcviku, zájmových kroužcích, aktivit ve sportovních oddílech atd? V rámci projektu bude každý rok vypracováván pro všechny slatinské děti respektive rodiče nabídka veškerých volnočasových aktivit ve Slatině a formou brožury jednou ročně distribuována do poštovních schránek. RMČ se tak snaží reagovat na současnou celostátně složitou finanční situaci a alespoň částečně se tak snaží pomoci v nelehkých podmínkách sociálně slabším rodinám.

Jiří Ides; starosta MČ Brno-Slatina